РегистрацияМеню сайта

"Мегаполис104"

Бронзовый призер

Время жизни сайта

Главная » Статьи » Спартакіада » План самоосвіти

План самоосвіти
  • виховання яке отримане людиною, закінчено, досягло своєї мети, коли людина настільки зріла, що має силу і волю саму себе освічувати протягом подальшого життя і знає спосіб та засоби як він може це здійснити в якості індивідуума, який впливає на світ». А.Дистервег

Содержание

1. Тема самоосвіти:

2. Актуальність теми:

3. Мета:

4. Завдання:

5. Етапи роботи

6. Професійне

7. Психолого-педагогічне

8. Методичне

9. Естетичне

10. ІКТ

11. Охорона здоров’я

12. Інтереси та хоббі

13. Передбачуваний результат:

Тема самоосвіти:

«Підвищення професійної підготовки»

Актуальність теми:

Удосконалення якості навчання - виховання в середній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів. Незаперечно, що цей рівень повинен постійно зростати, і в цьому випадку ефективність різних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та конференцій невелика без процесу самоосвіти учітeля.

Самоосвіта - є потреба творчого і відповідальної людини будь-якої професії, тим більше для професій з підвищеною моральною і соціальною відповідальністю, якою є професія вчителя. Самоосвіта - процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності. Ось як визначає поняття «самоосвіта» педагогічний словник: «САМООСВІТА ~ цілеспрямована пізнавальна діяльність, керована самою особистістю; придбання систематичних знань у якійсь галузі науки, техніки, культури, політичного життя і т.п. В основі самоосвіти - інтерес займається в органічному поєднанні з самостійним вивченням матеріалу ».Самоосвіта вчителя є необхідна умова професійної діяльності педагога.

Суспільство завжди висувало, і буде висувати до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж всі інші. Учитель повинен знати не тільки свій предмет, і володіти методикою його викладання, але й мати знання в довколишніх наукових областях, різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці та ін. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що в особах його здобувачів освіти перед ним кожен рік змінюються тимчасові етапи, поглиблюються і навіть змінюються уявлення про навколишній світ.

Здатність до самоосвіти не формується у педагога разом з дипломом педагогічного ВНЗ. Ця здатність визначається психологічними та інтелектуальними показниками кожного окремого вчителя, але не в меншій мірі ця здатність виробляється в процесі роботи з джерелами інформації, аналізу та самоаналізу, моніторингу своєї діяльності.

Мета:

Підвищення професійної підготовленості і як наслідок, підвищення ефективності навчання фізичній культурі.

Завдання:

- Планувати навчально-виховний процес з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу з урахуванням конкретних умов даного закладу;

- Творчо застосовувати професійно-педагогічні знання у вирішенні конкретних навчальних і виховних завдань з урахуванням вікових, індивідуальних, соціально-психологічних особливостей здобувачів освіти.

- Формувати інтерес здобувачів освіти до занять фізичною культурою;

- Організувати навчально-виховну роботу з здобувачями освіти на рівні сучасних психолого-педагогічних, медико-біологічних, дидактичних і методичних вимог;

- Вибирати і творчо застосовувати методи, засоби та організаційні форми навчальної, виховної, фізкультурно-оздоровчої та інших видів діяльності учнів відповідно до вирішуваних завдань;

- Формувати знання, уміння і навички, необхідні учням для самостійного використання засобів фізичної культури в процесі свого самовдосконалення.

- Встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з здобувачями освіти , викладачами, адміністрацією навчального закладу;

- Враховувати та оцінювати результати роботи з метою визначення нових завдань;

- Аргументувати соціальну та особистісну значимість обраного виду діяльності.

Етапи роботи

1 етап 2017 - 2018 рр.

2 етап 2019 - 2020рр.

3 етап 2021 - 2022 р.

Професійне

1. Постійно знайомитися з сучасними дослідженнями вчених в галузі викладання предмета «Фізична культура».

2. Знайомитися з новими зразковими і авторськими програмами з фізичної культури, концепціями навчання, їх оцінками.

3. Вивчати нову літературу з фізичної культури і методики викладання.

4. Своєчасно підвищувати кваліфікацію на курсах для вчителів фізичної культури, організованих в Інституті освіти.

5. Приймати участь у конкурсах, фестивалях різних рівнів.

6. Відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом.

7. Періодічно проводити самоаналіз своєї професійної діяльності.

8. Систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного життя.

9. Підвищувати рівень своєї ерудиції, правової і загальної культури.

10. Проводити відкриті уроки для аналізу з боку колег.

11. Систематично переглядати спортивні телепередачі.

12. Відвідувати семінари, конференції, організовані на різних рівнях.

Психолого-педагогічне

1. Удосконалювати свої знання в області класичної і сучасної психології та педагогіки.

2. Вивчати сучасні психологічні методики.

3. Створення пакета психолого-педагогічних матеріалів для вчителя.

Методичне

1. Знайомитися з новими педагогічними технологіями, формами, методами і прийомами навчання через предметні видання:

- ФІС

- Фізична культура в школі

- Спорт у школі

- Теорія і практика фізичної культури.

2. Вивчати прогресивний досвід колег з організації різних форм уроків фізичної культури.

3. Вивчати науково-методичну та навчальну літературу.

4. Розробляти різні форми уроків, позакласних заходів, навчальних матеріалів.

5. Проводити науково-дослідну роботу з проблеми: «Фрмування навичок довільного керування диханням на уроках коригуючої гімнастики».

6. Розробляти пакет стандартного поурочного планування за темами «Легка атлетика», «Спортивні ігри», «Фітнес», «Футзал».

7. Створювати комплект дидактики з предмету (індивідуальні плани тренувань, оптимально-мінімальний рівень (стандарт) фізичної підготовленості учнів, контрольні тести-вправи).

10.Створювати пакет матеріалів щодо педагогічних технологій.

11. Створювати пакет сценаріїв уроків із застосуванням інформаційних технологій.

12. Створювати пакет бланків та зразків документів для педагогічної діяльності.

Естетичне

1. Відвідування виставок, музеїв, проведення екскурсій.

2. Брати участь в оглядах художньої самодіяльності.

1.Постійно відновлювати інформацію на сайті http://2129119.ucoz.com,

блог класу http://ella10415.blogspot.com

2. Огляд в Інтернеті інформації по предмету, що викладається, психології, педагогіки, педагогічних технологій.

3. Вивчати інформаційно-комп'ютерні технології і впроваджувати їх у навчальний процес.

Охорона здоров’я

1. Своєчасно оновлювати інструкції по ТБ на уроках фізичної культури, на заняттях секції.

2. Впроваджувати в освітній процес здоров'язберігаючих технології.

3. Вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, фізичними вправами.

Інтереси та хоббі

1. Продовжувати займатися спортом і фізичними вправами.

2. Брати участь у змаганнях різних рівнів

Передбачуваний результат:

1. Підвищення якості з навчального предмета (середній бал по предмету не нижче 8,0 відсутність невстигаючих).

2. Проведені відкриті уроки перед вчителями фізичної культури району, області.

3. Доповіді та виступи.

4. Розробка дидактичних матеріалів.

5. Розробка і проведення уроків за інноваційними технологіями.

6. Створення комплектів педагогічних розробок уроків і позакласних заходів.

7. Пакет психолого-педагогічних матеріалів для вчителя.

8. Пакет матеріалів по різним педагогічним технологіям.

9. Пакет бланків та зразків документів для педагогічної діяльності.

10. Подаю особистий приклад учням, ведучи здоровий спосіб життя

Спосіб демонстрації результату виконаної роботи:

Презентація результатів роботи перед педагогічним колективом

Форма звіту по виконаній роботі

Узагальнення досвіду роботи.

Подання адміністрації школи звіту з аналізом, висновками та рекомендаціями для інших вчителів.

 

http://youtu.be/9gwsKvgqsLQ

Категория: План самоосвіти | Добавил: Megapolis104 (27.03.2020)
Просмотров: 232 | Рейтинг: 0.0/0
Вход на сайт

Часы

Вход